Ozon Tedavisi

Ozon Tedavisi

Atmosferin üst katmanlarında yer alan ve doğal bir kimyasal bileşik olan Ozon, 3 oksijen atomunun birleşmesi ile oluşan bir gazdır. İki atomlu normal atmosferik oksijenin yüksek enerjili hali olduğu için ‘’ zenginleştirilmiş oksijen ’’ olarak da bilinen ozon, güneşin yaydığı yüksek güç yüklü ultraviyole ışınlara karşı önleyici bir filtre mekanizması oluşturarak biyosferdeki biyolojik dengenin korunmasına yardımcı olur.

 

Özellikle son zamanlar da alışılagelmiş yöntemlere yardımcı olarak sıkça seçilir hale gelen ozon tedavisi, oksijenin triatomik ve tutarsız bir formu olan ozon kullanılarak uygulanır. İyileştirme de kullanılan ozon gazı, tıbbi ozon jeneratörlerinde saf oksijenden üretilmekle birlikte bu üretilen ozon, daima oksijen ile karışım halindedir. Aynı zamanda ‘’ oksijen terapisi ’’ veya ‘’ ozon terapisi ’’ olarak da nitelendirilen ozon tedavisi, deri hastalıklarından enfeksiyona kadar birçok durum ve hastalığın tedavisinde, doktorların önerisi doğrultusunda verimli sonuçlar alınmıştır