Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

·Hipertansiyon

·Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)

·Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)

·Doğuştan kalp hastalıkları

Tıp Merkezimizin Kardiyoloji ünitesinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

·Ekokardiyografi

Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:

·Taşınabilir ("Holter monitörü" olarak da bilinir) Ritim holter

 

·Taşınabilir ("Holter monitörü" olarak da bilinir) Tansiyon holter.