Laboratuvar

Laboratuvar

Laboratuvar

Son yıllarda, tıbbi sahada kaydedilen ilerlemeler ve bilgi birikimi, tüm tarih boyunca sağlanan tıbbi gelişmenin oldukça önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Tıpta yaşanan gelişmelerin önemli bir kısmı, klinik laboratuvar alanında meydana gelmiş ve günümüzde ”Kanıta Dayalı Tıp” kavramının doğmasına neden olmuştur. Buna göre, bir hastalığın tanısı ve tedavisinin izlenmesinde, klinik verilerin yanı sıra objektif laboratuvar verilerinin de destekleyici ve doğrulayıcı olarak, sistematik bir biçimde kullanılması gerekir.

 

Çekmeköy Tıp Merkezi laboratuvarı olarak biz; gerek klinik içinden, gerekse klinik dışından müracaat eden hastaların, tanı ve tedavilerinde ihtiyaç duyulan tüm laboratuvar testlerini, birlikte çalıştığımız laboratuvarlarla beraber mümkün olan en yüksek hız ve doğrulukta, vermeyi görev edindik.