Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın depresyon gibi, düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan ruh sağlığı ve hastalıkları, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder.

Ruh sağlığı ve hastalıklarının ilgi alanına giren bozukluklar kısaca şu şekilde özetlenebilir;

·Deprasyon

·Panik Bozukluk

·Cinsel işlev bozukluğu

·Aile sorunları

·Şizofreni

·Bipolar bozukluk

·Alkolizm

·Yeme bozukluğu

·Somatoform bozukluğu

·Anksiyete bozuklukları

·Nevrozlar ( Saplantı )

·Yaygın kaygı bozukluğu

·Sosyal Fobi

·Uyum Bozukluğu

 

·Tik Bozukluğu