Acil

Acil

Hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğu durumlarda profesyonellik ve soğukkanlılık önem kazanır. İhtiyaç duyduğunuz her dakika, gece ya da gündüz, zaman ve mekan gözetmeden bu ince sanatı hakkıyla uygulamayı ilke edinmiş bir ekibiz biz! Muhtaç olmamanızı dileyerek gerektiğinde sağlığınızı size geri sunmak üzere her daim hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz!

Acil servisimizde verdiğimiz hizmetler

Acil muayene, teşhis ve tedavi, EKG ve monitörizasyon ile kardiyolojik acillere kısa zamanda müdahale, temel muayene sonucunda triaj ve doğru yönlendirme.

 • Enjeksiyon ve hertürlü ilaç uygulamaları.
 • Tırnak batması tedavisi(tırnağı komple çekmeden tırnak kanalı tedavisi)
 • Her türlü kesi, kırık, çıkık, travma ve düşmelere etkin müdahale ve tedavi
 • Cilt altı, cilt üstü estetik dikiş
 • Yara bakım ve tedavisi
 • Her türlü yara pansumanları
 • Küçük cerrahi girişimler
 • Göz, kulak ve burunla ilgili her türlü travma ve yabancı cisim(çapak, talaş, vs) çıkarılması
 • Serum takılması ve müşahade altında müdahale
 • Torosentez, parasentez, kemoterapi gibi yoğun ilaç tedavileri
 • Sonda takılması ve sonda değişimleri
 • Migren ataklarında etkin müdahale ve tedavi
 • Astim krizlerinde hızlı ve yüz güldürücü tedavi ile rahat bir nefes alma olanağı
 • Hipertansiyon kontrolü ve takibi
 • Diyabet(Şeker hastalığı) kontrolü ve takibi
 • Psikolojik ve tıbbi danışmanlık hizmeti
 • 7/24 laboratuvar ve röntgen hizmeti

Sağlık En Büyük Zenginliktir

Hastalandığınızda sağlığınızı size geri emanet etmek nekadar görevimiz ise, mevcut sağlığınızı korumanıza yardımcı olmak da bir okadar görevimizdir.İhtiyacınız olan her durumda yanınızda olmayı vazife bilen bir ekibiz biz.

Gece-gündüz gözetmeden güleryüzlü ve hoşgörülü bir hizmet anlayışıyla görev yapan sağlık çalışanları eşliğinde hizmet eden acil servisimiz her geçen gün gelişmekte ve sizlerden aldığımız geri bildirimlerle emin adımlarla ilerlemektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğimiz; 0-16 yaş arası, tüm çocukluk dönemi hastalıklarına, uzman hekimler tarafından, koruyucu sağlık, muayene, tetkik ve tedavi hizmeti vermektedir.

Çocuklarda normal büyüme ve gelişmenin izlenmesi, normalden sapmaların tespiti yoluyla hastalıkların belirlenmesi ve önlenmesi için gereklidir. Sağlıklı çocuk takibinde düzenli olarak boy, ağırlık ve baş çevresi ölçümleri yapılmalıdır. Çok sevdiğiniz çocuğunuzun büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi şüphesiz ona sağlayacağınız imkanlarla mümkündür. Düzenli olarak doktor kontrolleri, kilosunu ve boyunu ölçtürmek, aşılatmak ve uygun besinlerle beslemek suretiyle iyi gelişmesini ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Çocukluk dönemi hastalıkları çok çeşitli nedenlere bağlı, karmaşık ve üzerinde titizlikle durulması gereken hastalıklardır. Bu hastalıkların tespitinde;

 • Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini izlemek
 • Koruyucu Sağlık Hizmetlerinden ne derece yararlanıldığını sorgulamak
 • Modern Çağın yeniliklerini kullanarak tıbbi araştırmalar yapmak
 • Edinsel hastalıkların tespiti ve tedavisini yapmak
 • Beslenme alışkanlıklarının sorgulanması ve doğru bilgilere sahip olmak Çocukluk dönemi hastalıklarının teşhis ve tedavi sürecinin başlıca ana konularıdır.

Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmek, hastalıkların çocukluk döneminde tespiti ve tedavisi, koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak sağlıklı bireylerin yetişmesinde en önemli temel unsurlardır.

Dahiliye

Dahiliye

Dahiliye erişkin hasta grubunun tüm sağlık sorunlarının ilk başvuru merkezi ve çözüm alanıdır. Tansiyon, şeker hastalığı, metabolik hastalıklar, hormon bozuklukları gibi kronik rahatsızlıkların yanı sıra erişkinlerin bir çok şikayetinin ilk başvuru ve ayakta teşhis ve tedavi birimidir.

 • Özel Bilgisayarlı Diyabet Takip Sistemi
 • Tansiyon Holter Uygulaması
 • Laboratuar Uygulamaları

Özel Bilgisayarlı Diyabet Takip Sistemi

Diyabet tedavisi oldukça karışık ve zor olan ve süreklilik gerektiren bir hastalıktır. Yazılımını kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz özel bir program sayesinde diyabet hastalarımızı ayrı bir grup olarak ele alıp dünya standartlarının belirlediği değerler doğrultusunda hastalarımızı takip ve tedavi ediyoruz. Otomatik olarak hastalarımızın kontrol zamanlarını belirleyen programımız GSM mesajı ile onları bilgilendirmektedir. Böylece tedavinin sürekliliği hastalarımıza hatırlatılarak başarı oranını arttırmaktadır.

Tansiyon Holter Uygulaması

Tansiyon hastalığı toplumdaki en yaygın kronik hastalıktır. Bazen ölçümlerdeki sübjektiflikler nedeniyle teşhis ve takibinde kafa karışıklığı oluşmaktadır. Tansiyon holter ölçümleri bu sübjektiflikleri ortadan kaldırarak teşhis ve tedavide daha objektif veriler elde etmemizi sağlar. Tansiyon holter 24 saat süreyle, gündüz yarım saatte, gece saatte bir tansiyonu ölçen özel bir alettir. 24 saat sürenin sonunda bilgisayar ortamında ölçülen değerler dökümante edilmektedir. Böylece sadece yükselen tansiyon değerleri gözlemlemekle kalmaz hangi saatlerde yükseldiği ve kullanılan ilaçlara olan yanıt da gözlemlenmiş olur.

Laboratuar Uygulamaları

MR, Tomografi, Doppler, USG, gibi son teknoloji tanı yöntemleri ve her türlü tetkikin yapılabildiği laboratuar uygulamaları sayesinde dahiliye birimimiz modern tıbbın bütün imkanlarını kullanarak size hizmet vermektedir.

Diyet ve Beslenme

Diyet ve Beslenme

Birimimizde toplumda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak ve hastaların iyileşme sürecini destekleyecek beslenme ve diyet hizmetleri sunulmaktadır.

Beslenme ve Diyet bölümlerimizde alerji-besin intoleransı, diyabet ve gebelik durumlarına özgü beslenme, kalp-damar hastalıkları ve diğer hastalıklara özgü beslenme planları ile kilo yönetimi programları oluşturulmakta, yeme bozuklukları ve obezitenin tanı ve tedavisine de yer verilmektedir.

Çağın hastalıkları olarak gösterilen obezite, diyabet ve hipertansiyon tabloları düzensiz ve dengeli olmayan beslenme sürecinin bir sonucudur. Hastalıkların önlenmesi açısından etkili olduğu kadar hastalıklardaki tedavi döneminde de çok önemli bir yeri olan beslenme düzeninin şekillenmesi konuya hakim beslenme uzmanının kontrolünde olmalıdır. Özel Çekmeköy Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Kliniği olarak öncelikle bireysel yaşam tarzınızı değerlendiriyor, vücut analizinizden sonra karşılıklı görüşerek bir beslenme programı hazırlıyoruz. Yine size özel belirlenen aralıklarda hedef kiloya ulaşıncaya kadar bir araya gelip tekrar vücut analizinizi yapıyor ve gerektiğinde yeni bir beslenme programı hazırlıyoruz. Hedef kiloya ulaştıktan sonra koruyucu beslenme programı ile ideal kilonuzda kalmanızı ve sağlıklı yaşam tarzınızı sürekli kılmayı istiyoruz.

Genel Cerrahi Kliniği

Genel Cerrahi Kliniği

Tüm yaş grubu hastaların müracaat edebileceği, son teknoloji cihazlarla tanı ve tedavinin yapıldığı bölümdür.

Genel cerrahi bölümünde;

 • Tiroid(guatr) hastalıkları tanı tedavisi
 • Meme hastalıkları ve kanser taraması (mamografi)
 • Batın(karın içi) hastalıklar
 • Mide hastalıkları teşhis ve tedavisi
 • Karaciğer ve safra yolları hastalıkları teşhis ve tedavisi
 • Cerrahi sünnet
 • Tırnak batması tedavisi(tırnak yatağı revizyonu)
 • Küçük cerrahi müdahaleler(kist abse boşaltılması, et beni ve yağ bezesi çıkarılması,koterize edilmesi.)

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Yemek borusu, mide ve bağırsakların gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenmesi, gerektiğinde biyopsi alınması yoluyla sindirim sistemi hastalıklarının teşhisine imkan veren işleme Endoskopi denir. Aslında Endoskopi terimi Gastroskopi-Kolonoskopi işlemlerinin tümüne verilen genel addır.

GASTROSKOPİ: Yemek borusu,mide ve onikiparmak bağırsağın incelenmesi işlemidir. Özellikle mide kanserleri,reflü ,gastrit,ülser gibi hastalıkların kesin teşhisinde Gastroskopinin önemi çok büyüktür. Çünkü bu rahatsızlıkların şikayetleri hemen hemen hepsinde aynıdır. Normal bir muayene ile bu rahatsızlıkların birbirinden ayrıt edilmesi güçtür. Gastroskopi İşlemi öncesinde, boğaza sprey uygulaması ve sakinleştirici ilaç yardımıyla müdahale ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. İşlem sırasında mideden patolojik tarama amaçlı biopsi alınabilir. Yapılan işlemler video sistemi yardımıyla kayıt altına alınır.

KOLONOSKOPİ: Kolonoskopide makat bölgesinden kalınbağırsakların incelenmesi esasına dayanır. Bağırsak hastalıklarının kesin tanısını koymada etkindir.

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Astim, koah, mevsimsel allerjik hastalıkların tanı ve tedavisi, allerji testleri, solunum fonksiyon testi uzman hekimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekrarlayan öksürük, hırıltı, nefes darlığı, hapşırık, burun akıntısı, allerji gibi şikayetlerinizin başvuru merkezidir.

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Tüm yaş grubu hastaların müracaat edebileceği, son teknoloji cihazlarla tanı ve tedavinin yapıldığı bölümdür.

Göz Hastalıkları bölümünde;

 • Genel Göz Muayenesi
 • Katarakat
 • Retina
 • Glokom (Göz Tansiyonu)
 • Göz Kuruluğu
 • Sarı Nokta Hastalığı (Makula Dejenerasyonu)
 • Diyabetik Retinopati
 • Keratokonus
 • Üveit
 • Konjonktivit
 • Çocuk Göz Sağlığı
 • Şaşılık

Gibi başlıca göz hastalıklarının teşhis ve tedavileri uzman hekimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kliniğimizde kadın hastalıkları ve doğun alanında verile hizmetler şu şekildedir:

 • Gebelik Takibi
 • Jinekolojik Muayene
 • İnfertilite
 • Menopoz

Gebelik Takibi

Özel Çekmeköy Tıp Merkezinde gebelik takipleri ultrasonografi, laboratuvar tetkikleri, 2li - 3lü - 4lü tarama testleri uygulanabilmekte.

İkinci düzey ultrasonografi (ayrıntılı ultrason) taramasını herhangi bir kuruma göndermeden kliniğimizde yapılabilmektedir.

Jinekolojik Muayene

Genel jinekolojik muayenede adet düzensizlikleri, vajinal smear, evlilik öncesi danışmanlık, korunma yöntemleri ve uygulamaları üzerine hizmetler vermekteyiz.

İnfertilite

Kısırlık nedeniyle başvuran hastalarımıza fertiliteye yardım tetkikleri ve değerlendirme, basit yumurtlama takipleri hizmetleri verilmektedir.

Menopoz

Erken menopoz testleri, menopozal şikayetlerin değerlendirilmesi, postmenepoz tetkikleri hizmetleri kliniğimizde verilmektedir.

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Kardiyoloji önceleri iç hastalıklarının (dahiliye) bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Kardiyoloji biliminin tanı ve sağaltımını (tedavi) sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

 • Hipertansiyon
 • Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
 • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
 • Doğuştan kalp hastalıkları

Tıp Merkezimizin Kardiyoloji ünitesinin kullandığı tanı araçlarından bazıları şunlardır:

 • Ekokardiyografi

Elektrokardiyografi (EKG) ve ilgili tanı yöntemleri:

 • Taşınabilir ("Holter monitörü" olarak da bilinir) Ritim holter
 • Taşınabilir ("Holter monitörü" olarak da bilinir) Tansiyon holter.

Estetik Uygulamalar

Estetik Uygulamalar

Estetik Operasyonlar sayfamızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Estetik Uygulamalar sayfamıza ulaşmak için aşşağıdaki bağıntıya tıklayınız.

Diş Sağlığı ve Hastalıkları

Diş Sağlığı ve Hastalıkları

Diş bölümü hastaların ağız diş sağlığı ve estetiği ile alakalı var olan tüm problemlerini çözebileceği yerdir.

Diş ünitemizde ağız detaylı bir muayeneden geçirildikten sonra, koruyucu diş hekimliği baz alınarak hastaya en doğru ve faydalı tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir;

 • Gece Plağı Tedavisi
 • Sabit ve Hareketli Protezler
 • Oral Diagnoz ve Radyoloji
 • Konservatif Diş Tedavisi (Estetik Işınlı Dolgular, Porselen Dolgular)
 • Endodonti (Kanal Tedavisi)
 • Periodontoloji (Diş Hastalıkları ve Tedavisi)
 • İmplant Tedavisi
 • Pedodonti (Süt Dişi Dolgu ve Kanal Tedavileri)
 • Cerrahi Gömük ve Normal Diş Çekim Tedavileri

Gece Plağı Tedavisi

Diş sıkma ve gıcırdatmaya bağlı temporomandibular eklem hastalıkları ve tedavisi.

Sabit ve Hareketli Protezler

Zirkonyum, porselen kaplamalar, iskelet ve total protezleri, hassas bağlantılı çıtçıtlı protezler ve post-core tedavileri yapılmaktadır.

Birimimiz Her Türlü ağız ve diş sağılığı ile alakalı şikayeti karşılayabilecek kaliteli hizmeti sunmaktan onur duymaktadır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak, burun, boğaz ile baş ve boyun hastalıklarınin tibbi teşhiş ve tedavilerinin gelişmiş teknolojiye dayali tani ve tedavi yöntemleriyle gerçekleştirldiği birimdir.

Kulak, burun, boğaz muayenelerimizin tümü görüntüleme sistemi (Endovizyon) ile yapılmaktadır.

Nöroloji

Nöroloji

Nöroloji; beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi olmayan tedavi hizmetini veren uzmanlık alanıdır. Doppler USG, MR ve BT(Anlaşmalı merkezimizde) çekimleri sayesinde kesin tanı imkanı bulunmaktadır.

Nöroloji bölümününde:

 • Baş Ağrısı
 • Migren
 • Gerilim Baş Ağrısı
 • Kronik Günlük Baş Ağrısı
 • Küme (Cluster) Baş Ağrısı
 • Temporal (Dev Hücreli) Baş Ağrısı
 • Selim İntrakranial Hipertansiyon
 • Trigeminal Nevralji
 • İndometazin’ e Yanıt Veren Baş Ağrıları
 • Epilepsi(Sara)
 • Beyin Damar Hastalıkları (Felçler-İnme)
 • Multiplskleroz(MS)
 • Unutkanlık(Demans)-Alzheimer Hastalığı
 • Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları
 • Yüz Felci
 • Parkinson Hastalığı
 • Siyatik
 • Çevresel Sinir Hastalıkları
 • Beyin Tümörleri
 • Beyin Kanaması
 • Myastenia Gravis
 • Uyku Bozuklukları
 • Nevraljiler-Nöropatiler
 • Koma

Gibi başlıca Nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavileri uzman hekimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Psikoloji

Psikoloji

Çekmeköy Tıp Merkezi Psikoloji bölümü; bireysel (yetişkin) psikoterapi, aile terapisi, , ergen ve çocuk psikoterapisi hizmeti sunmaktadır.

Danışanlarımıza doğru tanıyı koymak ve danışanlarımızın terapi süreçlerini daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla gerekli kişilik, zeka ve gelişim testleri yapılmaktadır. Psikologlar tarafından hizmet verilen alanlar; depresyon, anksiyete bozuklukları, fobiler, obsesif kompulsif bozukluklar (OKB), travma bozuklukları (TSSB), ilişki problemleri, boşanma problemleri, boşanması sonrası depresyon, yaşlılıkta depresyon, yalnızlık, yas süreciyle ilgili depresyon, doğum sonrası depresyonu, iş yaşamı sorunları ve stres, sosyal fobi, kişilik bozuklukları, okul problemleri, dikkat bozuklukları, ders çalışma problemleri, üniversite hazırlığı sırasında oluşan anksiyete ve korkular, kariyer danışmanlığı psikolojik sorunlar olarak sıralanabilir.

Psikolojik Testler

 • MMPI
 • Çocuk Değerlendirme Testleri
 • Nöropsikolojik Testler
 • Rorschach
 • Wisc-R, Wisc-4
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi
 • AGTE
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Ortopedi

Ortopedi

Ortopedi ve Travmatoloji; çocuk ve yetişkinlerin kas iskelet sistemini ve bu sistemin doğumsal, sonradan edinilmiş ya da travmaya bağlı oluşabilen sorunlarını inceleyip, önlemeyi tedavi etmeyi amaçlayan tıbbi uzmanlık alanıdır.

 • Spor yaralanmaları (kemik ve yumuşak doku, kas, tendon, kapsül, menisküs vb. yaralanmaları)
 • Kol, bacak ve gövdeyi ilgilendiren travmalar, kırıklar, zorlanma ve burkulmalar
 • Kas iskelet sistemi ve bağ dokusunu ilgilendiren romatoid artrit, romatizmal artrit, ankilozan spondilit, spondilopati, gut hastalığı gibi sistemik hastalıklar
 • Yaşlılık ve diğer nedenlere bağlı eklem hareket kısıtlılığı ve ağrı ile seyreden artroz (kireçlenme)
 • Doğumsal kalça çıkığı, çarpık ayak vb. doğumsal kas iskelet sistemi hastalıkları
 • El ve ayak yaralanmalarının lokal cerrahi tedavileri

Kliniğimizde gerekli laboratuvar, direk grafi, ultrasound, MR, tomografi tanı yöntemleri kullanılarak teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Radyoloji

Radyoloji

Doğru tanıya en hızlı ve en etkin şekilde ulaşmak için görüntüleme yöntemleri kullanılır. Kliniğimizde 4 boyutlu ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, röntgen ve diş incelemeleri için panoramik röntgen cihazı bulunmaktadır.

Röntgen

Kliniğimizde röntgen departmanında, tüm vücut organlarının direkt grafikleri çekilmektedir. Ortopedik tetkikler yapılmaktadır.

Ultrasonografi

Teşhiste önemli bir yere sahiptir. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi batın içi organların yanı sıra tiroid ve meme gibi yüzeysel doku incelemeleri de yapılmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Doppler ile doku ve organların damarsal yapıları detaylı bir şekilde ortaya konabilir. Hamilelikte anne ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.

Dört Boyutlu (4D) Ultrasonografi

4 boyutlu çekim sırasında anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotoğraf kareleri şeklinde eş zamanlı olarak görüntülenip kaydedilmesidir. 4D ultrason cihazı ile erken dönemde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların tanısı konulabilmektedir. Ense kalınlığı ölçümü ile tarama yapılabilmektedir.

Üroloji

Böbrek Tümörleri

Yetişkin kanserlerinin yaklaşık % 3' ünden böbrek tümörleri sorumludur. Böbrek tümörleri en sık 50- 60 yaşlarında oluşur, erkek kadın oranı 2/1' dir. Renal hücreli karsinoma (renal adenokarsinoma)’ nın tüm primer renal neoplazmların % 85’ini meydana getirmektedir. Böbrek tümörlerinin nedeni bilinmemekle beraber çevresel ve etkiler, diyet, hormonlar, kromozomal anomalilerin ve onkojenlerin etkilerini kapsayan çeşitli varsayımlar mevcuttur. Saptanan tek risk faktörü sigaradır. Sigara içenlerde risk en az iki kat fazladır. Böbrek tümörleri herhangi bir rahatsızlık veya ağrı yapmadan çok büyüyebilirler. Makroskopik hematüri (idrarda kan görülmesi), yan ağrısı, ele gelen kitle üçlemesi, hastaların sadece % 10-15' inde görülür ve sıklıkla ilerlemiş hastalık belirtisidir. Bazen ise başka nedenlerle yapılan tetkikler sırasında böbrekteki tümör görülebilir. Bu tip kanserlere rastlantısal kanser adı verilir ve bunların tedavileri diğerlerine göre daha başarılıdır. Hastaların üçte birinde ilk başvuruda uzak organ tutulumu mevcut olup, en çok akciğer tutulumu görülür. Böbrek kitlelerinin tanısında pek çok yardımcı teknik bulunmasına karşın Bilgisayarlı Tomografi (BT) en önemli tanı yöntemi olmaya devam etmektedir. Ultrasonografi (USG) solid ve kistik böbrek kitlelerinin tanısında oldukça etkilidir ve ilk tanı yöntemi olarak kullanılır.

Böbrek tümöründe cerrahi esas tedaviyi oluşturur. Hastalığın erken evrede yakalanıp, tümörün radikal nefrektomi ( Hedef tümörün ve çevredeki geniş normal dokunun çıkartılması) veya nefron koruyucu cerrahiyle (tümörlü alanın sınırlı çıkarılması) çıkartılması ilk planda tercih edilen ve en etkili tedavi yöntemidir. Uzak tutulum veya lokal ileri evre hastalığın tedavisi oldukça zordur ve çok az sayıdaki hastalarda sonuç alınabilmektedir.

Böbrek tümörleri erkan teşhis edildiklerinde tedavi şansları yüksek olan kanserlerdendir. Düzenli check-up, idrarında kan gören hastaların vakit kaybetmeden bir ürologa başvurması erken tanı konulmasında önemlidir.

İnmemiş Testis

İnmemiş testis, testislerden biri veya her ikisinin skrotumda yerleşik olmaması durumuna verilen isimdir. Testisler anne karnındaki gelişimin ilk dönemlerinde karın içinde böbreklere yakın yerleşimlidir. Zamanla aşağıya doğru inip doğuma yakın dönemde skrotuma yerleşir. İnmemiş testis erkek çocuklarda en sık görülen doğumsal anomalilerin başında gelir. Gününde doğan yenidoğanlarda görülme sıklığı yaklaşık %3 olmakla beraber 1 yaşındaki çocuklarda, kendiliğinden inmelerle birlikte bu sıklık % 0,8-1 olur. Yapılan çalışmalar kendiliğinden inişin çoğunlukla ilk 6-9 ay içerisinde olduğunu göstermiştir, bu süre sonrasında kendiliğinden inme olasılığı oldukça düşüktür. Düşük doğum ağırlıklı ve zamanından önce doğmuş bebeklerde inmemiş testis görülme olasılığı daha yüksektir.

Tek taraflı inmemiş testis, çift taraflı inmemiş testise göre daha sık görülür. Ayrıca sağ tarafta görülme olasılığı sola göre fazladır. İnmemiş testis palpe edilen (muayene sırasında ele gelen) ve palpe edilemeyen olmak üzere iki ayrı grupta incelenebilir. Palpe edilebilen testisler genellikle kasık bölgesinde iken palpe edilemeyenlerin bir kısmı kasık bölgesinde bir kısmı ise karın içinde yer alır.

İnmemiş testis tanısı fizik muayene ile konur. Fizik muayene sıcak ortamda, sıcak ellerle hem yatar hem de bağdaş pozisyonunda dikkatlice yapılmalıdır. Bunun dışında tanıyı desteklemek amacıyla ultrasonografi yapılması faydalıdır. Retraktil testis, inmemiş testisle karıştırılmaması gereken selim bir durumdur. Retraktil testis aşırı aktif kremaster kası refleksi nedeniyle kasık bölgesine inip çıkan testise verilen isimdir. Fizik muayene sırasında kasık bölgesindeki testis skrotuma rahatça indirilir ve bir süre orada kalır. Retraktil testis tedavi gerektiren bir durum değildir, hasta düzenli aralıklarla muayene edilerek takip edilir.

İnmemiş testisin tedavisi medikal ve cerrahi tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. Medikal tedavide çeşitli hormonal enjeksiyonlar uygulanır. Genel olarak medikal tedavinin başarı oranı yaklaşık %20 kabul edilir. İnmemiş testisin cerrahi tedavisinde ise başarı oranı oldukça yüksektir. Cerrahi tedavinin 6 ay ile 1 yıl arasında yapılması önerilir. 1 yıldan daha geç dönemde uygulanan tedaviler kısırlık riskini artırır. Özellikle iki taraflı inmemiş testis olgular tedavi edilmezse hemen her zaman kısırlıkla sonuçlanır. İnmemiş testisi olan hastalar artmış testis tümörü riski taşırlar. Ameliyatla testisin yerine indirilmesi tümör gelişme riskini azaltmaz sadece muayene ve takibi kolaylaştırır. Bu yüzden, zamanında ve doğru şekilde tedavi edilse bile tüm inmemiş testisli çocuklar düzenli aralıklarla muayene edilmelidir. Özellikle 10 yaşından sonra tanı konulan tek taraflı inmemiş testis olgularında tümör riskinden dolayı testisin alınması önerilir.

Prostat Kanseri

Prostat kanseri erkeklerde en sık tanı konulan kanserler arasında ikinci sırada (deri kanserinden sonra) yer almaktadır. Kanserin yol açtığı ölüm nedenleri arasında da prostat kanseri ikinci sıradadır (akciğer kanserinden sonra).

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin bir parçasıdır, mesanenin altında, rektumun (makat) önünde yer alır. Prostat kanseri çoğunlukla prostat bezinin dış bölümünde ortaya çıkan habis bir tümördür. Prostat kanseri genellikle çok yavaş büyümesine rağmen zamanla prostat içinde yayılabilir ve vücudun başka bölümlerine metastaz (yayılma) görülebilir. Prostat kanseri özellikle erken dönemlerinde çok sinsi bir hastalıktır, kişide kanserle birlikte prostat büyümesi ve buna bağlı şikayetler mevcut değilse kanserin kendisine özgü hiç bir belirtisi bulunmayabilir. Erken prostat kanserlerinin çoğu belirti vermediği için, bunların tanısı PSA kan testi ya da parmakla makattan muayene ile konabilmektedir. Prostat kanseri riski elli yaşın üzerindekilerde hızla artmaktadır. Prostat kanseri vakalarının % 80'i 65 yaşın üzerindeki erkeklerdir. Prostat kanserine ilişkin aile öyküsü (prostat kanseri olan bir baba ya da kardeş) hastalık riskini artırır. Prostat kanserinin kesin tanısı prostat biyopsisi ile konur.

Erkeklerde en çok görülen kanser olan prostat kanseri erken safhasında teşhis edilirse, doğru ve yerinde bir tedavi ile iyileşme şansı yüksek bir hastalıktır. Prostat kanseri olan erkekler için tedavi seçiminde, kanserin aşaması ve yaygınlığı; hastanın yaşı; başka tıbbi sorunların bulunma olasılığı ve tedavinin kısa ve uzun dönemdeki istenmeyen etkileri dikkate alınmalıdır. Prostat kanserindeki tedavi seçenekleri şunlardır

İzleyerek Bekleme: Kanser çoğunlukla yavaş büyür ve erkeğin yaşamında önemli sorunlara yol açmayabilir. Bu nedenle hemen tedavi etmemek, zaman zaman tercih edilen bir seçenek olabilir.

Ameliyat:Radikal prostatektomide prostat bezi tamamen alınır. Bezin dışına yayılmamışsa tümör bu işlemle tamamen çıkarılır. İdrar kaçırma (üriner inkontinans) ile empotans da dahil, uzun süreli istenmeyen etkilerin görülme olasılığı söz konusudur.

Radyasyon Tedavisi:Prostat bezi içerisindeki kanser hücrelerini öldürmeyi amaçlar. İki şekilde uygulanabilir.

 • Radyasyon ışınlarının vücut dışından prostat bezine doğrudan uygulanması ile
 • Prostat bezi içerisine küçük radyoaktif tohumları ekerek (Brakiterapi).

Hormon Tedavisi: Erkek cinsiyet hormonlarıyla kanser hücrelerinin yok edilmesi prostat kanserinin büyümesini yavaşlatır. Bu tedavide ya ameliyatla testisler alınır ya da ilaç uygulanır. Kanseri iyileştirmez, ancak büyümesini yavaşlatır ve genellikle kanser, prostat bezinin dışına yayılana kadar uygulanmaz. Tedavi kızarma, cinsel istek kaybı ve empotansa yol açabilir.

Erkeklerde en çok görülen kanser olan prostat kanseri erken safhasında teşhis edilirse, doğru ve yerinde bir tedavi ile iyileşme şansı yüksek bir hastalıktır. Elli yaş ve üzerindeki bütün erkelerin yılda bir kez parmakla rektal muayene olmaları ve buna ek olarak yılda bir kez PSA testi yaptırmaları çok büyük önem taşır.

İnfertilite

İnfertilite, düzenli cinsel ilişki ve herhangi bir korunma yöntemi uygulanmadığı halde 12 ay süreyle hamile kalamama durumudur. Günümüzde yaklaşık her yedi çiftten birinde kısırlık görülmektedir. Evli çiftler, isteklerine rağmen bir yıl içinde gebelik olmamış ise, birlikte tetkike alınmalıdır. Ancak, çiftlerden biri veya ikisi de 35 yaşın üzerindeyse, bir yıl beklemeden tetkikler yapılmalıdır.

Gebelik oluşturulamayan bir çiftte sorun %40 erkekle ilgili, %20 durumda hem erkek hem kadınla ilgilidir. Erkek infertilitesine ait nedenler başlıca üç bölümde toplanır:

 • Sperm'in nitelik ve niceliğini etkileyen üretim bozuklukları, spermin ya üretimi yada olgunlaşmasında bir bozukluk vardır
 • Anatomik tıkanıklıklar, varikosel
 • Diğer etkenler; Örneğin immunolojik (bağışıklık) etkenlere bağlı olarak spermin kadın üretim sistemi içinde hareket edememesi.

Diğer etkenler; Örneğin immunolojik (bağışıklık) etkenlere bağlı olarak spermin kadın üretim sistemi içinde hareket edememesi.

 • Variokosel operasyonu: Varikosel testisin toplardamarının anormal bir şekilde genişlemesidir. Klinik olarak saptanan ve sperm parametrelerinde bozulmaya yol açan varikosel durumunda cerrahi işlem uygulanır
 • Sperm iletim kanallarındaki tıkanıklığın açılması
 • İnseminasyon, Mikroenjeksiyon
 • Hormon ve diğer ilaçlarla tedavi

Özellikle son yıllarda meydana gelen üremeye yardımcı tekniklerdeki gelişmelerle çok ciddi erkek infertilite olgularında bile yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir.

Cildiye

Cildiye

Dermatoloji deri hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.Tüm yaş grubu hastaların müracaat edebileceği, son teknoloji cihazlarla tanı ve tedavinin yapıldığı bölümdür. Deri lezyonları pek çok iç organ hastalığının teşhisinde, hekime kolaylık sağlayan tanı kriterleridir.

Cildiye bölümünde;

 • Kaşıntı ile seyreden hastalıklar
 • Fiziksel etmenlere bağlı dermatit (Yanıklar vs.)
 • Derinin mantar hastalıkları
 • Bakteriyel deri hastalıkları
 • Frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Herpes Zoster, Herpes Sımplex gibi derinin viral hastalıkları
 • Uyuz, bitlenme ve diğer paraziter hastalıkları
 • Ürtiker, sedef ve benzeri hastalıklar
 • Yağ bezi, ter bezi, saç hastalıkları
 • Dudak ve ağız boşluğu hastalıkları
 • Genetik dermatozlar
 • Benler (Nevoid oluşumlar)
 • Derinin selim ve habis tümörleri
 • Psikokutan dermatozlar

Gibi başlıca deri hastalıklarının teşhis ve tedavileri uzman hekimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tıp Merkazimizde Lazer Epilasyon, Medikal Cilt Tedavisi işlemleride yapılmaktadır.

Laboratuvar

Laboratuvar

Son yıllarda, tıbbi sahada kaydedilen ilerlemeler ve bilgi birikimi, tüm tarih boyunca sağlanan tıbbi gelişmenin oldukça önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Tıpta yaşanan gelişmelerin önemli bir kısmı, klinik laboratuvar alanında meydana gelmiş ve günümüzde ”Kanıta Dayalı Tıp” kavramının doğmasına neden olmuştur. Buna göre, bir hastalığın tanısı ve tedavisinin izlenmesinde, klinik verilerin yanı sıra objektif laboratuvar verilerinin de destekleyici ve doğrulayıcı olarak, sistematik bir biçimde kullanılması gerekir.

Çekmeköy Tıp Merkezi laboratuvarı olarak biz; gerek klinik içinden, gerekse klinik dışından müracaat eden hastaların, tanı ve tedavilerinde ihtiyaç duyulan tüm laboratuvar testlerini, birlikte çalıştığımız laboratuvarlarla beraber mümkün olan en yüksek hız ve doğrulukta, vermeyi görev edindik.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ve Rehabilitasyon,hareket sistemi hastalıklarının (kas, iskelet, sinir) tedavisini

Bozulan fonksiyonların eski haline getirilmesini ve hastanın tam tedavi edilmiş duruma
getirilmesini hedefleyen bir bölümdür.
Fizik tedavi kliniğimizde başlıca tedavi edilen hastalıklar ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen
uygulamalar;
Boyun ağrıları,Bel ağrıları,Omuz Ağrıları,Sırt ağrıları
Dirsek,Bilek,El eklem ağrıları,Kalça,Diz ağrıları
Eklem Hareket Kısıtlılığı
Yumuşak doku romatizmaları
Menüsküs ve Bağ yırtıklarının rehabilitasyonu
Protez ve Menisküs ameliyatlar sonrası rehabilitasyon
Kırık sonrası oluşan ağrılı durum ve eklem sertliklerin tedavisi
İnme(Felç) rehabilitasyonu,Çocuk felci sonrası rehabilitasyon
Skolyoz,Duruş bozuklukları ve Omurga Bozuklukları rehabilitasyonu
Kireçlenmeler,Spor sakatlanmaları tedavileri kemik erimesi tanı ve tedavisi
Yürüme Bozuklukları rehabilitasyonu
Eklem içi enjeksiyonlar,Yumuşak doku enjeksiyonlar
Spastik çocukların (celebral palsy) rehabilitasyonu
Spina bifida'lı çocukların rehabilitasyonu
Brakiyal pleksuslu hastaların rehabilitasyonu
Multip sklerozlu hastaların rehabilitasyonu

Spor Merkezi

Spor Merkezi

 • Aletli pilates (Reformer pilates)
 • Duruş bozukluklarını düzeltir. ( Skolyoz Lordoz Kifoz )
 • Konsantrasyonu artırır.
 • Nefes tekniklerini geliştirir
 • Karın kasları forma girer.
 • Esnekliği geliştirir
 • Denge sağlar.
 • Özgüveni artırır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın depresyon gibi, düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.

Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan ruh sağlığı ve hastalıkları, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder.

Ruh sağlığı ve hastalıklarının ilgi alanına giren bozukluklar kısaca şu şekilde özetlenebilir;

 • Deprasyon
 • Panik Bozukluk
 • Cinsel işlev bozukluğu
 • Aile sorunları
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Alkolizm
 • Yeme bozukluğu
 • Somatoform bozukluğu
 • Anksiyete bozuklukları
 • Nevrozlar ( Saplantı )
 • Yaygın kaygı bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Uyum Bozukluğu
 • Tik Bozukluğu
YUKARI